Multipont Program Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre és azok forrása

Az adatkezelés időtartama

Adattovábbítás címzettje

Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási tevékenység

A Multipont Programban való részvétel biztosítása, kártyagyártás, a Multipont Program működtetése, például a vevőkkel történő kapcsolattartás.

GDPR 6. cikk (1) b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

A Multipont Programhoz való csatlakozás a Programszabályzat elfogadásával valósul meg.

Név, email cím, születési idő, kártyaszám, kártyahasználati adatok, online jelentkezés esetén jelszó, aláírás képe (papír alapú regisztráció esetén), regisztráció időpontja.

Adatok forrása: az érintettől felvett, a születési idő az azonosításhoz szükséges).

A vevők Multipont Programban való részvétele alatt, valamint a kártya inaktiválását vagy a Multipont Program megszűnését követő 5 év. Bármelyik fél ennyi ideig érvényesíthet polgári jogi igényt az adatkezelőkkel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján.

A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.), valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) – az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

Papír alapú regisztráció esetén a regisztrációt az adott töltőállomást üzemeltető partner munkavállalói végzik. A töltőállomást üzemeltető partnerek listája elérhető a www.multipont.hu/toltoallomas honlapon.

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (1102 Budapest Halom utca 5.) – megszemélyesített hűségkártyák (Multipont kártyák) gyártása, ellátása.

IBM Magyarországi Kft. : az adatok minőségének és jellemzőinek értékelése.

Például:

 • A tárolt adatoknak milyen (technológiai) jellemzői vannak, azaz a szöveg/szám/dátum formátum megfelelő-e, milyen hosszúságúak az egyes mezők, szabadszöveges vagy előre megadott értékekből (szövegekből) lehet-e választani.
 • Formai és logikai megfelelőség ellenőrzése. Például: az e-mail cím minden esetben tartalmaz-e @-ot, a mobiltelefonszám nemzetközi formátumban került-e megadásra.
 • A név vagy születési idő mezőt, ha szükséges, kitöltötték-e az érintettek.

Az eredmények alapján az adatkezelők vagy (i) maguk helyesbítik az adatot (a GDPR 16. cikk alapján), például, ha nyilvánvaló elírásról van szó; (ii) vagy megkérik az érintettet, hogy ellenőrizze a pontatlannak tűnő adatot.

Általános marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok, valamint piackutatásban, elégedettségmérésben történő részvételre való felhívás küldése e-mailben vagy applikáción keresztül, amennyiben Ön azt letölti.

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés az adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: az adatkezelők termékeinek és szolgáltatásainak megismertetése a lehetséges vevőkkel, továbbá az adatkezelők tevékenységének népszerűsítése, a vevők véleményének és elvárásainak megismerése. Az érdekmérlegelési teszt elérhető ide kattintva.

A lehetséges címzett neve, e-mail címe, kártyaszáma, az érintett részére küldött reklámüzenetek, felhívások tartalma.

Piackutatásban vagy elégedettségmérésben való részvétel esetén kártyahasználati adatok, a piackutatás során felvett vagy keletkezett adatok.

Adatok forrása: az érintettől felvett.

Az érintett tiltakozásáig, egyéb esetben az érintettnek a Programban való részvételéig.

A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.), valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

Neo Interactive Kft. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 9. A. ép. fszt. 1.) és annak al-adatfeldogozójaként a Nitrowise Zrt. (1119 Budapest, Mohai utca 38.) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó e-mail levélküldő szolgáltatás nyújtása.

Egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok küldése e-mailben vagy applikáción keresztül, amennyiben Ön azt letölti, valamint a fenti üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok ajánlása kivetítőn, vásárláskor a töltőállomáson. A kezelt adatok alapján az adatkezelők Önről profilt készítenek.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja (az érintett önkéntes hozzájárulása).

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) a) pontja – természetes személy vevő előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

Profilalkotás: GDPR 22. cikk (2) c) pontja – az érintett kifejezett hozzájárulása.

A hozzájárulás hiányában az érintettnek nem küldünk egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat, illetve nem adunk hasonló ajánlatot.

A lehetséges címzett neve, e-mail címe, születési ideje, kártyaszám, kártyahasználati adatok, kínált szolgáltatásokkal/termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör.

Adatok forrása: az érintettől felvett (a profilt a MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. alkotják).

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők.

MOL IT & Digital GBS Kft.
(1117 Budapest, Budafoki út 79.), valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

Neo Interactive Kft. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 9. A. ép. fszt. 1.) és annak al-adatfeldogozójaként a Nitrowise Zrt. (1119 Budapest, Mohai utca 38.) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó e-mail levélküldő szolgáltatás nyújtása.

További adatfeldolgozó igénybevétele esetén azt feltüntetjük a www.multipont.hu honlapon.

Adattovábbítás a MOL Limitless Mobility Kft. részére abból a célból, hogy a vevőnek, mint a Multipont Programban résztvevő személynek a MOL Limitless Mobility Kft. MOL LIMO, általános marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat küldhessen e-mailben.

A MOL LIMO egy car sharing szolgáltatást ajánl. A car sharing közösségi autózást jelent, ami egy olyan autókölcsönző szolgáltatás, melyet online regisztrációt követően Ön egy applikáció segítségével tud igénybe venni a nap 24 órájában. A szolgáltatás elérhető Budapest belső kerületeiben az ún. Limo-zónán belül.

GDPR 6. cikk (1) a) pontja (az érintett önkéntes hozzájárulása).

A hozzájárulás hiányában az érintettnek nem küldünk MOL LIMO általános marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat.

Név, email cím, születési idő, kártyaszám.

Adatok forrása: az érintettől felvett.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

MOL Limitless Mobility Kft . (1117 Budapest, Októberhuszonharmadika u. 18.)

MOL IT & Digital GBS Kft.
(1117 Budapest, Budafoki út 79.), valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

A termékértékesítés és a marketing kampányok hatékonyságának mérése és növelése .

E célok keretében az adatkezelők elemzik az eladásokat és egyéb adatokat (töltőállomások árbevétele, eladott termékek stb.) annak érdekében, hogy az adatok alapján üzleti döntéseket hozhassanak.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelés az adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).

A jogos érdek a termékértékesítés és a marketing kampányok hatékonyságának mérése és növelése.

Az Érdekmérlegelési Tesztet ide kattintva olvashatja el.

Kártyaszám és tranzakciós adatok.

Az adatok forrása: az adatok az érintettől kerülnek beszerzésre. A tranzakció adatait az érintett állítja elő.

Az adatkezelés időtartama az az időtartam, amíg az adott kártyához tartozó vevő a Multipont Programban részt vesz a kártya inaktiválásának időpontjáig.

A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők. Más adatkezelő részére adattovábbításra nem kerül sor.

Stratis Kft.

1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.

06-1-454-1900

www.stratis.hu

Feladatai: a Multipont Programhoz kapcsolódó tranzakciós adatok összegyűjtése, azok betöltése az adatelemzést lehetővé tevő adattárházba, valamint az adattárházban a más rendszerekből származó releváns információkat (pl.: az egyes tranzakciók esetében megvásárolt termékek adatai) hozzákapcsolja az adatokhoz.

Az elemzésre előkészített adatok alapján az adatfeldolgozó riportokat és vizualizált elemzéseket hoz létre.

Emellett a Multipont Program napi operatív működése során az adatfeldolgozó kezeli a technikai problémákat (pl.: adattöltési problémák megoldása).

A Multipont Programban részt vevő, valamint MOL mobility szolgáltatásokat (MOL Limo és MOL Plugee) egyaránt igénybevevő személyek körének meghatározása, a szolgáltatások Multipont Programba való esetleges integrálásával kapcsolatban.

Az integráció a gyakorlatban úgy valósulna meg, hogy a Multipont Programban részt vevő személy el tudná érni a mobility szolgáltatásokat, és pontokat tudna gyűjteni például üzemanyag, étel, ital, autómosás, Limo vezetés vagy Plugee elektromos autótöltés során. Az érintett a Multipont Program keretében Limo-ra és Plugee-ra is kaphatna kedvezményeket. Ezen túlmenően az adatkezelők több társaságot is érintő promóciókat is végeznének.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az adatkezelés az adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).

A jogos érdek: a mobility szolgáltatások Multipont Programba való integrációjának az érintettek és az adatkezelők számára egyaránt megfelelő kialakítása.

Az Érdekmérlegelési Tesztet ide kattintva olvashatja el.

Az érintettek körének meghatározása érdekében az adatkezelők megvizsgálják, hogy %-osan mekkora átfedés van a Multipont – Limo – Plugee vásárlói adatbázisban szereplő személyek között. Például: a Limo-s vagy a Plugee-s vevők X%-ának van Multipont kártyája, vagy a Plugee-s vevők X%-a használja a Limo-t is. Az összehasonlítás során az adatkezelők elsődlegesen azt vizsgálják, hogy melyek azok a nevek, valamint (attól függően, hogy az adat rendelkezésre áll-e) e-mail címek és születési dátumok, amik mindhárom adatbázisban szerepelnek.

A személyhez kötődő adatokat (az érintett nevét, születési dátumát, e-mail címét) az adatkezelők az összehasonlítás céljából használt adatbázisból az összehasonlítás elvégzését követően, de legkésőbb 2021. december 31-ig törlik; ezt követően csak az összehasonlítás eredményeképpen kapott százalék-értékeket kezelik.

A MOL Nyrt., a Multipont Program Zrt., valamint a MOL Limitless Mobility Kft. (1117 Budapest, Októberhuszonharmadika u. 18.) közös adatkezelők. A MOL Nyrt. mind a Multipont Program, mind a Plugee tekintetében adatkezelő. Más adatkezelő részére adattovábbításra nem kerül sor.

A szolgáltatásoknak a Multipont Programba való integrálásával összefüggésben az adott szolgáltatásokra mindenkor irányadó feltételek, valamint az aktuális Programszabályzat feltételei lesznek irányadók.

MOL IT & Digital GBS Kft.
(1117 Budapest, Budafoki út 79.), valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

IBM Magyarországi Kft. : az adatok minőségének és jellemzőinek értékelése.

Például:

 • A tárolt adatoknak milyen (technológiai) jellemzői vannak, azaz a szöveg/szám/dátum formátum megfelelő-e, milyen hosszúságúak az egyes mezők, szabadszöveges vagy előre megadott értékekből (szövegekből) lehet-e választani.
 • Formai és logikai megfelelőség ellenőrzése. Például: az e-mail cím minden esetben tartalmaz-e @-ot, a mobiltelefonszám nemzetközi formátumban került-e megadásra.
 • A név vagy születési idő mezőt, ha szükséges, kitöltötték-e az érintettek.

Az eredmények alapján az adatkezelők vagy (i) maguk helyesbítik az adatot (a GDPR 16. cikk alapján), például, ha nyilvánvaló elírásról van szó; (ii) vagy megkérik az érintettet, hogy ellenőrizze a pontatlannak tűnő adatot.

A Multipont Programmal kapcsolatos csalások és visszaélések megelőzése, észlelése és kivizsgálása

A csalások és visszaélések megelőzésére és kivizsgálására irányadók a MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódexe, Üzleti Partneri Etikai Kódexe, Etikai Tanács Eljárási Rendje („Etikai Kódex”), melyek alább érhetők el: https://mol.hu/hu/molrol/etika-es-megfeleles/etika/

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés az adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: az adatkezelők vagyonát, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tiszteleten alapuló és félelem-, valamint megtorlás-mentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzése, feltárása és a felelős személyek felelősségre vonása. Az érdekmérlegelési teszt elérhető ide kattintva .

Név, kártyaszám, kártyahasználati adatok, a vizsgálat lefolytatása során keletkezett adatok. Az adatkezelők kezelik a vizsgálat lefolytatásához szükséges adatokat, például a kártya számát az általuk egyébként kezelt „blokk adatokkal” együtt (pl. a vásárolt termék vagy termékek neve, cikkszáma, mennyisége, ára, a vásárlás helye és ideje, stb.), annak érdekében, hogy a kártyával történt esetlegesek visszaéléseket felderítsék és kivizsgálhassák, az ehhez szükséges vizsgálat időtartamára.

Adatok forrása: az érintettől felvett adatok vagy az érintettre vonatkozó bejelentés és a kapcsolódó eljárás során kezelt adatok.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni.

A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők.

Amennyiben a MOL Nyrt. etikai vizsgálatot indít, az Etikai Tanács tagjai hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges adatokhoz.

Amennyiben a MOL Nyrt. a csalások és visszaélések megelőzése, észlelése és kivizsgálása érdekében egyéb eljárást indít, a Régió Biztonság, Csoportszintű Biztonság és a Belső Audit szervezetek munkavállalói hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges adatokhoz.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.), valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

Multipont Programmal kapcsolatos panaszügyintézés (Erről külön tájékoztatást adunk a https://mol.hu/hu/kapcsolat/ elérhetőségen).

A külön tájékoztatóban írt rendelkezések tekintendők irányadónak.

A külön tájékoztatóban írt rendelkezések tekintendők irányadónak.

A külön tájékoztatóban írt rendelkezések tekintendők irányadónak.

A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők, egyéb adattovábbítás nem valósul meg.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.), valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

Multipont Programmal kapcsolatos jogi igényérvényesítés valamely adatkezelő részéről. Ilyen lehet például a GDPR 17. cikk (3) e) alapján a vevők által a Multipont Programmal kapcsolatban esetlegesen kezdeményezett jogvitákban és hatósági eljárásokban történő védekezés.

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés valamely adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: jogérvényesítés valamely adatkezelő részéről, és a vevő által eshetőlegesen kezdeményezett jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés. Az érdekmérlegelési teszt elérhető ide kattintva .

Név, email cím, születési idő, kártyaszám, kártyahasználati adatok, amennyiben az a Multipont Programot érintő bármely jogi igényérvényesítéshez vagy jogvita elintézéséhez szükséges.

Adatok forrása: az irányadó pont szerint.

Az eljárás lefolytatásához szükséges időtartam, vagy a vevők Multipont Programban való részvétele alatt, valamint a kártya inaktiválását vagy a Multipont Program megszűnését követő 5 év. Bármelyik fél ennyi ideig érvényesíthet polgári jogi igényt az adatkezelőkkel szemben a Ptk. 6:22. § alapján.

A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők, egyéb adattovábbítás nem valósul meg.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.), valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) – az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

Adatkezelők neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe

MOL Nyrt., Multipont Program Zrt.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.,

1117 Budapest, Budafoki út 79.
+36 1 886 5000
www.mol.hu; www.multipont.hu
ugyfelszolgalat@mol.hu
 

A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelőnek minősülnek, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit közösen határozzák meg. Az adatkezelők közös adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek.

Az Adatkezelők kapcsolattartója/ kapcsolattartói

MOL Kiskereskedelemi Ügyfélszolgálat
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
+36 1 886 5000
ugyfelszolgalat@mol.hu

Az Adatkezelőknél az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:

 • MOL Nyrt – Kiskereskedelem Digitalizáló munkatársai
 • MOL Nyrt – Kiskereskedelem Ügyfélszolgálat munkatársai
 • MOL Nyrt – Digitalizáció munkatársai a Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatásokban
 • A MOL Nyrt/Digital Factory/Data Lake csapat – a Multipont Programban részt vevő, valamint MOL mobility szolgáltatásokat (MOL Limo és MOL Plugee) egyaránt igénybevevő személyek körének meghatározása, a szolgáltatások Multipont Programba való integrálásával kapcsolatban
 • Amennyiben a MOL Nyrt. etikai vizsgálatot indít, az Etikai Tanács tagjai hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges adatokhoz.
 • Amennyiben a MOL Nyrt. a csalások és visszaélések megelőzése, észlelése és kivizsgálása érdekében egyéb eljárást indít, a Régió Biztonság, Csoportszintű Biztonság és a Csoportszintű Belső Audit és Compliance szervezetek munkavállalói hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges adatokhoz.
 • Amennyiben az jogi igényérvényesítés esetén szükséges a MOL JOG szervezet munkavállalói hozzáférhetnek a jogi igényérvényesítéshez szükséges adatokhoz.

Adatfeldolgozók, valamint egyéb adatkezelő címzettek neve, székhelye, telefonszáma, weboldala és e-mail címe

 • Kártyagyártás és megszemélyesítés: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (székhelye: 1102 Budapest, Halom u. 5.; telefonszám: +361 431 1200; web: http://www.any.hu/; e-mail: info@any.hu);
 • Postázási feladatok ellátása, számlázási feladatok ellátása a nyomda felé: MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; telefonszáma: 06-1-464-0464; web: www.mol.hu; e-mail: taszusz@mol.hu);
 • Az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása: MOL IT & Digital GBS Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 79.; e-mail: ITU@mol.hu), valamint Axiom Consulting Ltd. (székhelye: Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue; telefonszáma +36-70-373-2005;)
 • Az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó e-mail levélküldő szolgáltatás nyújtása: Neo Interactive Kft. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 9. A. ép. fszt. 1.) és annak al-adatfeldolgozójaként, a Nitrowise Zrt. (székhelye: 1119 Budapest, Mohai utca 38.; telefonszáma +36-1-800-9172; web: https://nitrowise.com/; e-mail: penzugy@nitrowise.com);
 • Üzletfejlesztés és a termékértékesítés hatékonyságának növelése: Stratis Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.; e-mail:info@stratis.hu web: www.stratis.hu). Az adatfeldolgozónál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak: adatelemző és fejlesztő kollégák.
 • Az adatok minőségének és jellemzőinek értékelése: IBM Magyarországi Kft.: (székhelye: 1117 Budapest, Neumann János u 1.; telefonszám, e-mail, web: https://www.ibm.com/contact/hu/hu/). Az adatfeldolgozónál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak: a folyamatban résztvevő fejlesztők, projekt és program menedzserek.
 • MOL LIMO marketing tartalmak kapcsán önálló adatkezelőnek minősül a MOL Limitless Mobility Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Októberhuszonharmadika u. 18.; e-mail: info@mollimo.hu).

Az Adatfeldolgozóknál az adatvédelmi tisztviselők neve és elérhetősége

 • a MOL-csoporthoz tartozó adatfeldolgozók és a MOL Limitless Mobility Kft. tekintetében: dpo@mol.hu
 • IBM Magyarországi Kft.: DPA.Help.project@uk.ibm.com; https://dpo-online.naih.hu/DPO/Search; Eva Rose Salzmann (DPO@nl.ibm.com)
 • Stratis Kft.: Csala Angéla (angela.csala@stratis.hu, 06-1-454-1900)
 • Különleges személyes adatok kezelése a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból

  A Multipont Programban való részvétel keretében nem kezelünk Önről különleges személyes adatokat.

  Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba

  A Multipont Programban való részvétel keretében nem valósul meg harmadik országba irányuló adattovábbítás.

  Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel rendelkezik

  Önt érintően automatizált adatkezelésen alapuló döntést nem hozunk, Önről azonban a hozzájárulása alapján profilt alkotunk. Az Ön mint az egyéniesített, személyre szabott marketing üzenetek lehetséges címzettje érdeklődési köre (profilja) az alábbi fő szempontok alapján kerül megállapításra: kártyahasználati adatok (vásárlási előzmények: az Ön által az adatkezelőktől eddig igénybe vett szolgáltatások/vásárolt termékek pl. termék és szolgáltatás típusa, a vásárlás gyakorisága és értéke), valamint az Ön kora. Például: megnézzük, hogy 35-40 év közötti vevők a tankolás mellé általában milyen üdítőt szoktak venni, és ennek alapján egy tankolás alkalmával, az adott Multipont Programban résztvevő 35-40 év közötti vevők részére hasonló üdítőt ajánlunk.

  Másik példa: a marketing üzenetek sikerességének mérése érdekében rögzítjük, hogy Ön milyen marketing üzenetet kapott, valamint milyen termékeket és szolgáltatásokat vásárolt, mikor, milyen gyakran és mennyi pénzért. Ennek alapján határozzuk meg, hogy Ön a jövőben milyen jellegű személyre szabott üzenetet kap. Azonosítjuk például, hogy a vásárlási szokások alapján milyen időszakban vagy milyen gyakorisággal érdemes személyre szabott üzenetet küldeni a vevőnek, vagy milyen terméket vagy szolgáltatást érdemes ajánlani a vevőnek. Személyre szabott ajánlat például: a születésnapjára küldünk egy, a kedvenc kávéjával kapcsolatos kupont – a kedvenc kávéjának típusára a korábbi vásárlásaiból következtetünk. Ha a korábbi vásárlásokból úgy látjuk, a kávé mellé valamilyen péksüteményt is vesz, a marketing üzenetben azt is ajánlhatunk.

  Adatbiztonsági intézkedések

  Információbiztonsági menedzsment rendszer A szervezeti információk bizalmasságának, integritásának és elérhetőségének biztosítása szabályzatok, folyamatok, folyamat leírások, szervezeti struktúrák, szoftver és hardver funkciók bevezetésével.
  Fizikai hozzáférés Azon fizikai eszközök védelmének biztosítása, amelyek MOL Csoportra vonatkozó adatokat tartalmaznak.
  Logikai hozzáférés Annak biztosítása, hogy csak jóváhagyott és felhatalmazott felhasználók férhessenek hozzá MOL Csoport vállalatai által használt adatokhoz.
  Adathozzáférés Annak biztosítása, hogy csak a rendszerek használatára jogosult személyek férjenek hozzá a MOL Csoport vállalati adataihoz.
  Adattovábbítás /tárolás/ megsemmisítés Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalati adatait illetéktelen személy ne továbbíthassa, olvashassa, módosíthassa vagy törölhesse adattovábbítás vagy tárolás során. Ezenkívül biztosítani kell a MOL Csoport vállalati adatainak azonnali törlését, amikor a feldolgozás célja megszűnik.
  Bizalmasság és integritás Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalati adatainak feldolgozása során az adatokat bizalmas módon kezeljék és aktualizálják, valamint fedhetetlenségük megőrzése érdekében.
  Elérhetőség Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalati adatai védve legyenek a véletlen megsemmisüléstől vagy elvesztéstől, és ezen következményeket kiváltó események esetén időben hozzáférjenek az érintett MOL Csoport vállalati adataihoz és helyreállítsák azokat.
  Adatszeparáció Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalatainak adatait más ügyfelek adataitól elkülönülten kezeljék.
  Incidensmenedzsment A MOL Csoport vállalati adatainak bármilyen megsértése esetén a jogsértés hatása minimálisra csökkenjen, és a MOL Csoport vállalati adatainak tulajdonosai haladéktalanul értesítésre kerüljenek.
  Audit Annak biztosítása, hogy a feldolgozó rendszeresen tesztelje, megvizsgálja és értékelje a fent vázolt technikai és szervezeti intézkedések hatékonyságát.

  Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a közvetlen üzletszerzés érdekében folytatott adatkezelés (direkt marketing üzenetek küldése) ellen tiltakozhat, és Önnek joga van az adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. Ön jogainak gyakorlása és jogorvoslati lehetőségei érvényesítése során bármely adatkezelőhöz (a továbbiakban egyenként: „Társaság”) fordulhat.

  Tájékoztatáshoz való jog

  Amennyiben a Társaság Önre vonatkozó személyes adatot kezel, a Társaság köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Társaság és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a Társaság és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén emellett a Társaság tájékoztatja Önt az alkalmazott logikáról is, továbbá arra vonatkozóan is érthető információt szolgáltat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. A Társaság ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

  Hozzáférési jog

  Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat.
  Az Ön kérése esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.
  A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről a Társaság az Ön kérésére tájékoztatást ad.
  Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén az érintett hozzáféréssel rendelkezik az alábbi információkhoz: az alkalmazott logika, továbbá, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

  Helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. A Társaság a jelen Tájékoztatóban ismertetettek szerint értékeli az adatok minőségét és jellemzőit. Az eredmények alapján a Társaság vagy (i) maga helyesbít egy adatot (a GDPR 16. cikk alapján), például, ha nyilvánvaló elírásról van szó; (ii) vagy megkéri Önt, hogy ellenőrizze a pontatlannak tűnő adatot.

  Törléshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között a Társaság köteles törölni az Ön kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye:

  1. Nem küldünk vagy ajánlunk egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat.
  2. Nem továbbítjuk adatait a MOL Limitless Mobility Kft. részére annak érdekében, hogy a MOL LIMO általános marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat küldjön Önnek. Ettől függetlenül azonban a MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. által küldött általános marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok között szerepelhetnek általános, MOL LIMO szolgáltatásokra vonatkozó tartalmak.

  Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Az adatkezelés Ön által kért korlátozásának feloldása esetén a Társaság Önt előzetesen tájékoztatja.

  Adathordozhatósághoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  • az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél); és
  • az adatkezelés automatizált módon történik.

  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  Tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  A jogok gyakorlásának keretei

  A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

  Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: http://naih.hu/).

  A fenti információkat a Társaságnak írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Ön személyazonosságát.

  Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az EU-n belüli felügyeleti hatóságok elérhetőségeiről itt olvashat: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

  Az Ön rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággal vagy annak adatkezelő vagy adatfeldolgozó partnerével szembeni eljárást a Társaság vagy az adatkezelő, valamint adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

  Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu

  Ha a bíróság (törvényszék) a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és a Társaságot a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is. A bíróság (törvényszék) elrendelheti ítéletének – a Társaság azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.