Programszabályzat

A MOL MULTIPONT PROGRAM SZABÁLYZAT
(ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK)

 
Hatályos: 2021. Augusztus

 

1. Általános feltételek, meghatározások

2. Belépés a Multipont Programba, a szerződés megkötése

3. Vásárlási Utalvány (pont) gyűjtés, Vásárlási Utalvány (pont) elfogadása

4. Vásárlási Utalványok (pont) törlése, levonása

5. Ügyfél regisztráció törlése

6. Hibák, szabálytalanságok

7. Panaszok, kapcsolattartás

8. Azonosító Eszköz elvesztése, letiltása

9. Adatvédelem

10. Akciók, Partnerek

11. Jelen Program Szabályzat módosítása

12. Felelősség

13. Kártyaszerződés, illetve a Multipont Program megszűnése

14. Multipont Business Kártyára vonatkozó külön rendelkezések

Mellékletek

1. számú melléklet: Multipont Partnerek és alvállalkozók

2. számú melléklet: Támogatható Szervezetek

 

A MOL Multipont Program Szabályzata

A Multipont Program a Multipont Program Zrt. által és a www.multipont.hu oldalon megfelelő formában közzétett partnerek (továbbiakban: Partnerek) részvételével működtetett ügyfél-jutalmazási rendszer, melyben az Ügyfelek a bonyolított forgalmuk alapján, a szabályokban meghatározott módon árukra, szolgáltatásokra beváltható Vásárlási Utalványokat (pont) gyűjthetnek. Ügyfelek a jelen Program Szabályzatban szabályozott egyéb tranzakciók végrehajtására is jogosultak (továbbiakban: Multipont Program). Arra való tekintettel, hogy 2017. január 1. napjától a MOL Nyrt. (továbbiakban: MOL) az egyedüli pontkibocsátó és pontbeváltó partner a Multipont Programban, a program neve MOL Multipontra változik, de a jelen Program Szabályzatban az egyszerűség kedvéért Multipont Programként kerül meghatározásra.

Jelen Program Szabályzat a Multipont Programban résztvevő természetes és jogi személyek, valamint a Multipont Program Zrt. közötti szerződés általános szerződési feltételeit tartalmazza. A Multipont Program Zrt. a Multipont Programmal kapcsolatos személyes adatok kezelése során a MOL Nyrt.-vel közös adatkezelőként jár el. Ennek keretében az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg, valamint közös saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek, amely tartalmazza a közös adatkezelők érintettekkel szembeni szerepét és a velük való kapcsolatukat is.

A Multipont Program Zrt. a Multipont Program hatékonyabb működtetése érdekében az informatikai és ügyfélszolgálati feladatokat az Ügyfelek részére változatlan formában a MOL támogatásával látja el.

1. Általános feltételek, meghatározások

Azonosító Eszköz vagy Multipont Kártya: Azon eszközök (Multipont és Multipont Business törzsvásárlói kártya, törzsvásárlói kártya funkcióval is rendelkező bankkártya, egyéb azonosító – pl. mobiltelefonos vonalkód, stb.) összefoglaló neve, melyeknek célja a Multipont Programban résztvevő Ügyfelek jogosultságának igazolása, illetve amely révén az Ügyfél Vásárlási Utalvány (pont) gyűjtésre jogosult, és amely által – a Multipont Programhoz történt csatlakozását követően – korábban összegyűjtött Vásárlási Utalványait (pont) használhatja fel. Az Azonosító Eszköz a Multipont Program Zrt. tulajdonát képezi, kivéve a Multipont Bankkártya, mely a Bankkártya Kibocsátó Partner tulajdona.

Bankkártya Kibocsátó Partner: OTP Bank Nyrt.

Multipont és Multipont Business törzsvásárlói kártya: A Multipont Program emblémájával ellátott kártya, mely kizárólag Vásárlási Utalvány (pont) gyűjtésre és a Vásárlási Utalvány (pont) beváltásra alkalmas a Partnerek hálózatában. A törzsvásárlói kártya a Multipont Program Zrt. tulajdonát képezi.

Igénylőlap: Formanyomtatvány, mellyel az Ügyfél – megfelelően kitöltve és aláírva – regisztrál a Multipont Programba.

Kártyabirtokos: Azon természetes személy, aki részére az adott kártya kibocsátója a kártyát rendeltetésszerű használat céljából átadja. Multipont Business Kártya esetében továbbá azon természetes személyek, akik részére a szerződött gazdasági társaság a Multipont Business Kártyákat rendeltetésszerű használatra rendelkezésre bocsátja.

Multipont Bankkártya: Bankkártya Kibocsátó Partner által a Multipont Program emblémájával kibocsátott olyan betéti vagy hitelkártya, amely hordozza a Bankkártya Kibocsátó Partnerre és a Kártyabirtokosra vonatkozó adatokat, emellett Azonosító Eszközként alkalmas a Multipont Program elemeinek kezelésére, továbbá bankkártya fizetési funkciókkal rendelkezik. A bankkártya fizetési funkcióival kapcsolatos feltételek részletes leírását a Bankkártya Kibocsátó Partner mindenkor hatályos bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzatai és hirdetményei tartalmazzák.

Multipont Vásárlási Utalvány (pont) Kibocsátó: a Multipont Program Zrt.

Multipont Vásárlási Utalvány (pont) Beváltó: a Multipont Program Zrt.

Multipont Vásárlási Utalvány (pont) juttatása: a Multipont Programban résztvevő Partnerek a Multipont Programban részt vevő vevőik vásárlásaihoz kapcsolódóan természetben adott kedvezményként vagy más jogcímen adják.

Multipont Vásárlási Utalvány (pont) elfogadás: a Multipont Programhoz csatlakozott Partnerek a náluk történt termék vagy szolgáltatás vásárlás során a Vásárlási Utalványt (pontot) pénzhelyettesítőként elfogadják.

Multipont Vásárlási Utalvány (pont) juttatása és a Támogatható Szervezet Számláján történő jóváírása (pontadományozás): az Ügyfél Vásárlási Utalványainak (pontjainak) saját Számlájáról az általa választott Támogatható Szervezet Számlájára történő átvezetésével (átutalásával) Vásárlási Utalványokat (pontokat) juttathat az általa választott Támogatható Szervezet(ek) részére. A pontadományozásról az Ügyfél egy megerősítő e-mailt kap a Multipont Program Zrt-től. A juttatható Vásárlási Utalványok (pontok) alsó- és felsőhatára minden esetben az Ügyfél egyenlegéhez igazodik. Pontadományozás esetén az Ügyfél semmilyen kedvezményre vagy egyéb juttatásra nem jogosult, sem a Támogatható Szervezettől, sem Multipont Program Zrt-től.

Partnerek: a Multipont Programhoz csatlakozó jogi személyek, melyek ügyfeleik vásárlói hűségét a Multipont Program segítségével kívánják növelni. Multipont Program Zrt. a mindenkori Partnerek listáját a www.multipont.hu oldalon megfelelő formában közzéteszi.

Számla: Multipont Program Zrt. a Vásárlási Utalvány (pont) juttatási és Vásárlási Utalvány (pont) elfogadási tranzakciókat az adott Ügyfélhez tartozó Vásárlási Utalvány (pont) számlán regisztrálja. Minden esetben a Vásárlási Utalvány (pont) számlán lévő Vásárlási Utalvány (pont) mennyiség az irányadó. A Multipont Program Zrt. ugyancsak az érintett Ügyfélhez tartozó Vásárlási Utalvány (pont) számlán regisztrálja a Támogatható Szervezetek részére bonyolított pontadományozási tranzakciókat.

Vásárlási Utalvány (pont): a Multipont Program Zrt. által kibocsátott vásárlási utalvány (pont), ahol 1 utalvány egység, azaz 1 pont névértéke 1 forint. A Vásárlási Utalvány (pont) a Multipont Program partneri hálózatban termék és szolgáltatás vásárlása során pénzhelyettesítőként kerül elfogadásra. A Vásárlási Utalványok (pontok) mögötti helytállási kötelezettség a Multipont Program Zrt-t terheli. Vásárlási Utalvány (pont) az bármilyen termékkörrre és szolgáltatásokra felhasználható, kivéve: pénzbedobós kávégép és kézimosó, önműködő kútoszlop. A termékkörök, illetve szolgáltatások részét képezik különösen: vegyiáru, ruházat, üzemanyag, műszaki cikk, élelmiszer, meleg étel, utazás, szállás, pihenés, gyógyszer, lakberendezés, szórakozás, játék, optikai termékek, könyv, újság, útdíj, postai szolgáltatás, papír-írószer, töltőállomási szolgáltatások.

Vásárlási Utalvány (pont) Elfogadó Partner: aki a hálózatában a Vásárlási Utalványt (pontot) pénzhelyettesítőként elfogadja.

Vásárlási Utalvány (pont) Juttató Partner: aki a Vásárlási Utalványt (pontot) a
Multipont Program Zrt.-től megvásárolja, majd azt vevői részére a Multipont Program keretében vásárlásaikhoz kapcsolódóan természetben adott kedvezményként vagy más jogcímen juttatja.

Azonosító Eszköz vagy Multipont Kártya: Azon eszközök (Multipont és Multipont Business törzsvásárlói kártya, törzsvásárlói kártya funkcióval is rendelkező bankkártya, egyéb azonosító – pl. mobiltelefonos vonalkód, stb.) összefoglaló neve, melyeknek célja a Multipont Programban résztvevő Ügyfelek jogosultságának igazolása, illetve amely révén az Ügyfél Vásárlási Utalvány (pont) gyűjtésre jogosult, és amely által – a Multipont Programhoz történt csatlakozását követően – korábban összegyűjtött Vásárlási Utalványait (pont) használhatja fel. Az Azonosító Eszköz a Multipont Program Zrt. tulajdonát képezi, kivéve a Multipont Bankkártya, mely a Bankkártya Kibocsátó Partner tulajdona.

Bankkártya Kibocsátó Partner: OTP Bank Nyrt.

Multipont és Multipont Business törzsvásárlói kártya: A Multipont Program emblémájával ellátott kártya, mely kizárólag Vásárlási Utalvány (pont) gyűjtésre és a Vásárlási Utalvány (pont) beváltásra alkalmas a Partnerek hálózatában. A törzsvásárlói kártya a Multipont Program Zrt. tulajdonát képezi.

Igénylőlap: Formanyomtatvány, mellyel az Ügyfél – megfelelően kitöltve és aláírva – regisztrál a Multipont Programba.

Kártyabirtokos: Azon természetes személy, aki részére az adott kártya kibocsátója a kártyát rendeltetésszerű használat céljából átadja. Multipont Business Kártya esetében továbbá azon természetes személyek, akik részére a szerződött gazdasági társaság a Multipont Business Kártyákat rendeltetésszerű használatra rendelkezésre bocsátja.

Multipont Bankkártya: Bankkártya Kibocsátó Partner által a Multipont Program emblémájával kibocsátott olyan betéti vagy hitelkártya, amely hordozza a Bankkártya Kibocsátó Partnerre és a Kártyabirtokosra vonatkozó adatokat, emellett Azonosító Eszközként alkalmas a Multipont Program elemeinek kezelésére, továbbá bankkártya fizetési funkciókkal rendelkezik. A bankkártya fizetési funkcióival kapcsolatos feltételek részletes leírását a Bankkártya Kibocsátó Partner mindenkor hatályos bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzatai és hirdetményei tartalmazzák.

Multipont Vásárlási Utalvány (pont) Kibocsátó: a Multipont Program Zrt.

Multipont Vásárlási Utalvány (pont) Beváltó: a Multipont Program Zrt.

Multipont Vásárlási Utalvány (pont) juttatása: a Multipont Programban résztvevő Partnerek a Multipont Programban részt vevő vevőik vásárlásaihoz kapcsolódóan természetben adott kedvezményként vagy más jogcímen adják.

Multipont Vásárlási Utalvány (pont) elfogadás: a Multipont Programhoz csatlakozott Partnerek a náluk történt termék vagy szolgáltatás vásárlás során a Vásárlási Utalványt (pontot) pénzhelyettesítőként elfogadják.

Multipont Vásárlási Utalvány (pont) juttatása és a Támogatható Szervezet Számláján történő jóváírása (pontadományozás): az Ügyfél Vásárlási Utalványainak (pontjainak) saját Számlájáról az általa választott Támogatható Szervezet Számlájára történő átvezetésével (átutalásával) Vásárlási Utalványokat (pontokat) juttathat az általa választott Támogatható Szervezet(ek) részére. A pontadományozásról az Ügyfél egy megerősítő e-mailt kap a Multipont Program Zrt-től. A juttatható Vásárlási Utalványok (pontok) alsó- és felsőhatára minden esetben az Ügyfél egyenlegéhez igazodik. Pontadományozás esetén az Ügyfél semmilyen kedvezményre vagy egyéb juttatásra nem jogosult, sem a Támogatható Szervezettől, sem Multipont Program Zrt-től.

Partnerek: a Multipont Programhoz csatlakozó jogi személyek, melyek ügyfeleik vásárlói hűségét a Multipont Program segítségével kívánják növelni. Multipont Program Zrt. a mindenkori Partnerek listáját a www.multipont.hu oldalon megfelelő formában közzéteszi.

Számla: Multipont Program Zrt. a Vásárlási Utalvány (pont) juttatási és Vásárlási Utalvány (pont) elfogadási tranzakciókat az adott Ügyfélhez tartozó Vásárlási Utalvány (pont) számlán regisztrálja. Minden esetben a Vásárlási Utalvány (pont) számlán lévő Vásárlási Utalvány (pont) mennyiség az irányadó. A Multipont Program Zrt. ugyancsak az érintett Ügyfélhez tartozó Vásárlási Utalvány (pont) számlán regisztrálja a Támogatható Szervezetek részére bonyolított pontadományozási tranzakciókat.

Vásárlási Utalvány (pont): a Multipont Program Zrt. által kibocsátott vásárlási utalvány (pont), ahol 1 utalvány egység, azaz 1 pont névértéke 1 forint. A Vásárlási Utalvány (pont) a Multipont Program partneri hálózatban termék és szolgáltatás vásárlása során pénzhelyettesítőként kerül elfogadásra. A Vásárlási Utalványok (pontok) mögötti helytállási kötelezettség a Multipont Program Zrt-t terheli. Vásárlási Utalvány (pont) az bármilyen termékkörrre és szolgáltatásokra felhasználható, kivéve: pénzbedobós kávégép és kézimosó, önműködő kútoszlop. A termékkörök, illetve szolgáltatások részét képezik különösen: vegyiáru, ruházat, üzemanyag, műszaki cikk, élelmiszer, meleg étel, utazás, szállás, pihenés, gyógyszer, lakberendezés, szórakozás, játék, optikai termékek, könyv, újság, útdíj, postai szolgáltatás, papír-írószer, töltőállomási szolgáltatások.

Vásárlási Utalvány (pont) Elfogadó Partner: aki a hálózatában a Vásárlási Utalványt (pontot) pénzhelyettesítőként elfogadja.

Vásárlási Utalvány (pont) Juttató Partner: aki a Vásárlási Utalványt (pontot) a Multipont Program Zrt.-től megvásárolja, majd azt vevői részére a Multipont Program keretében vásárlásaikhoz kapcsolódóan természetben adott kedvezményként vagy más jogcímen juttatja.

Ügyfél: azon természetes vagy jogi személy, aki a Multipont Zrt-vel a Multipont Programhoz való csatlakozás céljából szerződéses jogviszonyt létesített a jelen Program Szabályzat szerint.

 

2. Belépés a Multipont Programba, a szerződés megkötése

2.1. A Multipont Programban Multipont vagy Multipont Business törzsvásárlói kártyával vagy a Multipont Bankkártyával, továbbá a jelen Program Szabályzatban meghatározott egyéb Azonosító Eszközök segítségével lehet részt venni. 2021.08.11-től Multipont Business törzsvásárlói kártyát nem lehet igényelni, ez azonban nem érinti az ezen időpont előtt igényelt Multipont Business törzsvásárlói kártya további használatát.

2.2. A Multipont Programhoz való csatlakozás az Azonosító Eszköz igénylésével kezdeményezhető.

2.3. Multipont Bankkártya

 • Multipont bankkártyák igénylésére és a szerződés megkötésére a Bankkártya Kibocsátó Partner mindenkori bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzatai és hirdetményei, a Vásárlási Utalvány (pont) gyűjtésre és Vásárlási Utalvány (pont) beváltásra jelen Program Szabályzat Multipont Bankkártyáról szóló rendelkezései vonatkoznak.

2.4. Multipont törzsvásárlói kártya

 • Multipont törzsvásárlói kártya esetén Ügyfelek a Multipont Programba történő felvételüket a www.multipont.hu weboldalon online kártyaigénylési űrlap kitöltésével, vagy az általuk kitöltött, aláírt és a gyűjtőhelyeken leadott papír alapú igénylőlappal (továbbiakban az online vagy a papír alapú igénylőlap: Igénylőlap), annak Multipont Program Zrt. részére történő eljuttatásával kérhetik. Az Igénylőlap aláírása, online igénylés esetén elküldése kifejezi azt is, hogy az Ügyfél a mindenkori Program Szabályzatában leírtakat – különös tekintettel a változásokra – magára nézve kötelezően fogadja el és betartja. A weboldalon történő igénylés esetén az IT rendszer és az adatkapcsolat esetén fellépő hiba miatt a Multipont Program Zrt. és a MOL Nyrt. nem felel.
 • A Multipont Business Kártya igénylésének és használatának feltételeit a 14. pont tartalmazza.
 • Ügyfél az Igénylőlapot köteles a valóságnak megfelelően és papír alapú Igénylőlap esetén olvashatóan kitölteni (értesítési címként postafiók nem elfogadott). A nem valós adatokat tartalmazó, illetve a hiányos, hibás vagy papír alapú Igénylőlap esetén olvashatatlan Igénylőlap érvénytelen. Online igénylőlap esetén Ügyfél a mindenkori Program Szabályzatot – különös tekintettel a változásokra – az Igénylőlap kitöltésével és elküldésével, Kártyabirtokos a kártya használatával fogadja el. Kivétel a Multipont Business Kártya, amikor cégszerű aláírás nélkül az igénylés nem fogadható be.
 • Az Igénylőlapon közölt bármely adat megváltozásáról az Ügyfél a Multipont Program Zrt. ügyfélszolgálatát köteles írásban haladéktalanul értesíteni (a 7. pontban feltüntetett címen vagy telefonszámon). Az ennek elmulasztásából eredő valamennyi következmény és kár az Ügyfelet terheli.
 • Multipont Program Zrt. jogosult Ügyfél Multipont Programba történő belépési igényét elutasítani az alábbi esetekben:
  • az Ügyfél a törzsadatokat hiányosan, hibásan vagy olvashatatlanul töltötte ki az Igénylőlapon,
  • az Ügyfél nem rendelkezik magyarországi értesítési címmel,
  • az Ügyfél Multipont Programban való részvételi jogosultságát a Multipont Program Zrt. szerződésszegés, visszaélés vagy egyéb jogsértés miatt azonnali hatályú felmondással már korábban megszüntette.
 • Multipont Program Zrt. a kitöltött Igénylőlap kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül a szerződéskötési feltételek teljesülése alapján regisztrálja Ügyfelet. A regisztráció Multipont Program Zrt.-nek nem felróható esetleges késedelme miatt a Multipont Program Zrt. a felelősségét kizárja. A regisztráció megtörténtével jön létre az Ügyfél és Multipont Program Zrt. közötti szerződéses jogviszony. A Multipont Program Zrt. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, hogy az Igénylőlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek-e, a Multipont Program Zrt. az ezzel kapcsolatos esetleges visszaélésekből származó igényekért nem tartozik felelősséggel.
 • Az Azonosító Eszköz (kivétel a Multipont Business Kártya) más személyre át nem ruházható, másnak használatra át nem engedhető. Az Azonosító Eszközt az Ügyfél ügyleti biztosítékként zálogba vagy óvadékba nem adhatja, továbbá az örökség részét nem képezheti. A Kártyabirtokos elhalálozása esetén az érintett Azonosító Eszköz Számlájáról a pontok a 4. pontban foglaltak szerint törlődnek. Közös Számla esetén a Számlához tartozó többi Azonosító Eszközzel a Számla továbbra is aktív marad, az azon összegyűjtött pontok minden hozzácsatolt kártyával felhasználhatók.
 • Az Ügyfél által kitöltésre kerülő Igénylőlap tartalmazhat Azonosító Eszközt. A regisztráció befejeződése előtt az Ügyfél:
  • az Azonosító Eszközt a Partnereknél Vásárlási Utalvány (pont) gyűjtésre már felhasználhatja;
  • az Azonosító Eszköz Vásárlási Utalvány (pont) beváltására nem használható.
 • Amennyiben Ügyfél nem kezdeményezte az Azonosító Eszköz regisztrációját az első Vásárlási Utalvány (pont) juttatástól (vagyis az első tranzakció dátumától) kezdve 6 (hat) hónapig, Multipont Program Zrt. jogosult az Azonosító Eszközt letiltani. Ebben az esetben az Azonosító Eszköz segítségével gyűjtött Vásárlási Utalványok (pontok) törlésre kerülnek.

3. Vásárlási Utalvány (pont) gyűjtés, Vásárlási Utalvány (pont) elfogadása

3.1. A Vásárlási Utalvány (pont) juttatás és elfogadás feltételei Partnerenként eltérhetnek. Az egyes Partnereknél érvényes Vásárlási Utalvány (pont) juttatási és/vagy elfogadási feltételeket a hatályba lépést megelőző 15 (tizenöt) nappal a Partnerek ügyfélfogadást biztosító helyiségeikben (pl. töltőállomás, bankfiók), valamint a www.multipont.hu oldalon közzéteszik.

3.2. Az Ügyfelek a Partnereknél teljesített vásárlásaik és szolgáltatás-igénybevételeik után Azonosító Eszközeikkel a Vásárlási Utalvány (pont) számlára Vásárlási Utalványokat (pont) gyűjthetnek:

  • Vásárlási Utalványok (pont) juttatása on-line vásárlási tranzakciók esetén, a vásárlással egy időben, azonnal megtörténik;
  • Vásárlási Utalványok (pont) juttatása PayPass vásárlási tranzakciók esetén, a tranzakció OTP Bank Nyrt.-hez történő beérkezését követően történik meg. A tranzakció az adott POS terminál zárásakor kerül továbbításra az OTP Bank Nyrt. felé, általában 24 órán belül;
  • Egyéb esetben a Vásárlási Utalványok (pontok) juttatása a Partnerenként eltérő rendszerességgel történik meg a lehető legrövidebb idő alatt, maximálisan 60 (hatvan) napon belül.

3.3. Pénztártól való távozás után utólagos Vásárlási Utalvány (pont) juttatásra vagy elfogadásra nincs lehetőség, kivéve, ha az Ügyfél panasza alapján a Vásárlási Utalványt (pontot) kibocsátó Partner a panasz jogosságát megállapítja.

3.4. A Partnerek pénztárosai az Azonosító Eszköz átadásakor vélelmezik, hogy az átadó fél az Azonosító Eszköz tényleges birtokosa; a személyazonosságot nem kötelesek ellenőrizni.

3.5. A Multipont Program Zrt. a Vásárlási Utalvány (pont) tranzakciókat Számlánként regisztrálja. Az Ügyfél a Vásárlási Utalvány (pont) Számlán található Vásárlási Utalvány (pont) mennyiséget az alábbi módokon követheti nyomon:

 • Minden Azonosító Eszközzel az aktuális egyenleg lekérdezhető:
  • Multipont Program Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, a szolgáltatás megfelelő menüpontjában.
  • A Vásárlási Utalványt (pont) beváltó Partnerek üzleteiben végzett Vásárlási Utalvány (pont) tranzakciók után a bizonylatra nyomtatva.
 • Az Azonosító Eszközzel a Vásárlási Utalvány (pont) Számla forgalma tételesen lekérdezhető:
  • Havi Vásárlási Utalvány (pont) számlakivonaton, mely kérhető a Multipont Program Zrt. ügyfélszolgálatán.

3.6. A Vásárlási Utalványok (pontok) felhasználhatók a Vásárlási Utalványt (pontot) elfogadó Partnerek hálózatában kapható termékre vagy szolgáltatásra 1 Vásárlási Utalvány (pont) = 1 Forint értékben. Kártyabirtokos a fizetéskor kérheti adóügyi bizonylat kiállítását.

3.7. Multipont Program Zrt. a Vásárlási Utalvány (pont) juttatási és elfogadási tranzakciókat a Kártyabirtokosok Vásárlási Utalvány (pont) Számláján regisztrálja; eltérés esetén minden esetben a Vásárlási Utalvány (pont) Számlán lévő Vásárlási Utalvány (pont) mennyiség az irányadó.

3.8. Vásárlási Utalványok (pontok) elfogadása kizárólag a Vásárlási Utalványt (pontot) elfogadó Partnerek hálózatában és a Multipont webshop oldalon érvényes Azonosító Eszközzel végzett Vásárlási Utalvány (pont) elfogadási tranzakcióval történhet. Amennyiben az Ügyfél Számlájához kapcsolódó minden Multipont kártya tiltásra kerül kártyapótlás nélkül, vagy maga a Számla került tiltásra, úgy a Számlán levő Vásárlási Utalványok (pontok) elvesznek az Ügyfél számára.

3.9. Amennyiben egy Számlához több Azonosító Eszköz is kapcsolódik, akkor azok a Számlára közösen gyűjtik a Vásárlási Utalványokat (pontokat). A Számla tulajdonosa az az Ügyfél, aki a Számlát létrehozta. Ebben az esetben a tulajdonos jogosult meghatározni, hogy a Számlához tartozó mely kártyákkal lehetséges Vásárlási Utalvány (pont) elfogadás (Multipont Bankkártyák esetén ilyen korlátozás nem lehetséges). Egy Vásárlási Utalvány (pont) Számlához egyszerre több Azonosító Eszköz is rendelhető, azonban egy Azonosító Eszköz mindenkor csak egy Vásárlási Utalvány (pont) számlához lehet rendelve.

3.10. Ügyfél kérheti Vásárlási Utalványainak (pontjainak) átvezetését egy másik Számlára. Ügyfelek egymásnak elhatározásuktól függő mennyiségű Vásárlási Utalványt (pontot) engedhetnek át. A Vásárlási Utalvány(ok) (pont(ok) átvezetését írásban az ügyfélszolgálaton keresztül kezdeményezheti a Kártyabirtokos. Multipont Business Kártya esetében a pontok átvezetését a 14. pont szabályozza.

3.11. A Számlára tört Vásárlási Utalvány (pont) nem juttatható és arról nem vonható le. Amennyiben egy partneri termék vagy szolgáltatás ára nem egész forintérték, a Vásárlási Utalványérték (pontérték) kerekítésre kerül, a kerekítés matematikai szabályai szerint.

3.12.  Vásárlási Utalvány (pont) elfogadásakor az érintett Vásárlási Utalványt (pontot) elfogadó Partner joga, hogy az ún. kevert fizetést (tehát azt, hogy egy áru vagy szolgáltatás ellenértékét részben Vásárlási Utalvánnyal (ponttal), részben más fizetőeszközzel rendezhesse az Ügyfél) a saját hálózatára kiterjedően az Ügyfelek egyidejű értesítése mellett engedélyezze vagy megtiltsa.

3.13. A Vásárlási Utalványok (pontok) elfogadása ellenében pénzbeli kifizetést teljesíteni tilos.

4. Vásárlási Utalványok (pontok) törlése, levonása

4.1. Ügyfelek Vásárlási Utalványaikat (pontjaikat) azok juttatásától számított második naptári év december 31. napjáig használhatják fel, a be nem váltott Vásárlási Utalványok (pontok) ezt követően törlésre kerülnek az Ügyfél számlájáról (pl. a 2018. július 4-én, valamint a 2018. október 3-án juttatott Vásárlási Utalványok (pontok) egyaránt 2020. december 31-én kerülnek törlésre).

4.2. Fentiekre tekintettel elfogadás során mindig a legkorábban juttatott Vásárlási Utalványok (pontok) kerülnek levonásra az Ügyfél számlájáról.

4.3. Ügyfelek közötti Vásárlási Utalvány (pont) átadás (ennek meghatározása részletesen a 3.10 pontban található) nem változtatja meg a Vásárlási Utalványok (pontok) lejárati időpontját, azaz a Vásárlási Utalványok (pontok) megőrzik eredeti lejárati dátumukat.

5. Ügyfél regisztráció törlése

5.1. A Multipont Program Zrt. jogosult törölni azon Ügyfelek regisztrációját, akik a felülvizsgálat időpontjától (minden esetben a naptári év utolsó napja) visszamenőlegesen számított 2 év során Multipont kártyájukat nem használták, azon – és egyúttal a Multipont számítógépes rendszerén – tranzakció nem került regisztrálásra (így a Kártyabirtokos a kártyához rendelt Számlán pontot nem gyűjtött, illetve a már összegyűjtött pontjaiból nem is váltott be).

5.2. Az Ügyfél birtokában lévő kártya a regisztráció törlése után tovább nem használható, azzal további pontgyűjtés illetve pontbeváltás nem eszközölhető. Mivel az Ügyfél törölt regisztrációját nem áll módunkban visszaállítani, amennyiben az Ügyfél ismét szeretné élvezni a Multipont Programmal járó előnyöket, akkor új Igénylőlap kitöltésével a jelen Program Szabályzat 2. fejezetében foglaltak szerint ismét csatlakoznia kell a Multipont Programhoz és ezt követően kezdheti el ismét a Vásárlási Utalványok (pontok) gyűjtését az új Számláján.

6. Hibák, szabálytalanságok

A Partnerek jogosultak és kötelesek az Ügyfél részére tévesen juttatott Vásárlási Utalványok (pontok) módosítását kezdeményezni Multipont Program Zrt. ügyfélszolgálatánál írásban, indoklás mellett, a téves juttatás észlelését követően haladéktalanul.

6.1. A Vásárlási Utalványok (pontok) juttatása, illetve elfogadása a Partnernél meghiúsulhat, az alábbi esetekben:

 • Az Azonosító Eszköz, illetve a Multipont Program Zrt. műszaki rendszere meghibásodik. Vitás esetben az Ügyfél felveszi a kapcsolatot a Multipont ügyfélszolgálattal a helyzet tisztázása érdekében.
 • Az Azonosító Eszköz érvénytelen. Ebben az esetben utólagos Vásárlási Utalvány (pont) juttatás nem lehetséges.

6.2. Érvénytelennek minősül az az Azonosító Eszköz, amelyet Multipont Program Zrt. tiltólistára helyezett. Erre az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • A Multipont Bankkártya a Bankkártya Kibocsátó Partner mindenkori bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzatai alapján lejárt vagy tiltásra került;
 • Az Azonosító Eszköz elvesztését (ellopását), használhatatlanná válását telefonon vagy írásban bejelentették (ilyen esetben a bejelentést követően, legkésőbb 72 óra múlva lép életbe a letiltás);
 • A Multipont Program a jelen Program Szabályzat 13.1. pontjában foglaltak szerint megszűnt.

6.3. Érvénytelen Azonosító Eszközre nem adható Vásárlási Utalvány (pont). A kártyák rosszhiszemű felhasználásának megakadályozása érdekében a Multipont Program Zrt. és a Partnerek jogosultak a tiltólistán szereplő Azonosító Eszközt a helyszínen bevonni.

6.4. Az 6.2. és az 6.3. pontokban leírt esetekből, illetve Azonosító Eszköz elvesztéséből és/vagy téves letiltásából eredő károkért a Multipont Program Zrt. mindennemű felelősséget kizárja.

6.5. Multipont Program Zrt. jogosult az Ügyfelek Multipont Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg Azonosító Eszközeiket (kivéve bankkártya) érvényteleníteni és tiltólistára helyezni, a Vásárlási Utalvány (pont) Számlát zárolni, ha:

 • az Ügyfél vagy azonos Vásárlási Utalvány (pont) számlához rendelt több Azonosító Eszköz esetén bármelyik Ügyfél - neki felróható okból hamis adatokat közöl a Multipont Program Zrt.-vel, vagy
 • az Azonosító Eszközzel a Multipont Program Zrt. megítélése szerint visszaélés történt, vagy
 • az Azonosító Eszközre a Partner visszaélés gyanús kártyahasználat miatt ideiglenes tiltást kért, vagy
 • az Ügyfél cselekedeteivel, megnyilvánulásaival a Multipont Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő (Ügyfelek, Partnerek) jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának a Multipont Program Zrt. írásbeli felszólítását követően sem vet véget.

Az Ügyfél Multipont Program Zrt.-vel fennálló szerződésének azonnali hatállyal történő felmondása az Ügyfél Számláján nyilvántartott Vásárlási Utalványok (pontok) azonnali törlését vonja maga után. Ebből következően azonnali hatályú felmondást követően az Ügyfél, továbbá közös Vásárlási Utalvány (pont-) Számla esetén az adott esetben vétlen Ügyfél sem léphet fel Multipont Program Zrt.-vel szemben semmilyen igénnyel.

7. Panaszok, kapcsolattartás

7.1. A panasz bejelentése történhet:

 • írásban a Multipont Program Zrt. levelezési címén: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
 • telefonon a telefonos ügyfélszolgálaton: +36-1-886-5000, munkanapon 8:00 és 16:00 között,
 • interneten keresztül: a www.multipont.hu weboldalon a Kapcsolat fül alatt vagy az ugyfelszolgalat@multipont.hu e-mail címen,
 • a MOL GO mobilalkalmazáson keresztül, amely a www.mol.hu/go weboldalról letölthető.

7.2. Tranzakcióval kapcsolatosan a tranzakciót követően a Multipont Program Zrt. ügyfélszolgálat panaszokat kizárólag az Ügyféltől, illetve az Ügyfél nevében és javára eljáró írásbeli meghatalmazottjától, a vásárláskor kapott számlák/nyugták/bizonylatok bemutatása mellett fogad el. Írásban közölt panaszok esetén szükséges az Ügyfél aláírása a panaszon vagy mellékelni kell a panaszhoz a megbízott személyre szóló meghatalmazását. Telefonon közölt panaszok esetén az Ügyfélnek azonosítania kell magát a kért személyes adatok rendelkezésre bocsátásával. Interneten vagy mobilalkalmazáson keresztül tett panaszbejelentés esetén az Ügyfélnek azonosítania kell magát a megfelelő bejelentkezési adatokkal. Az ügyfélszolgálat jogosult Partnerek megkeresése alapján is eljárni az Ügyfél írásos értesítése mellett.

7.3. Amennyiben a panasz elintézéséhez szükséges adatok nem állnak a Multipont Program Zrt. rendelkezésére, úgy a MOL egy bizonyos határidőt megjelölve kérheti a hiányzó adatokat, a panasz elutasítása mellett (azon oknál fogva, hogy nem lehetséges kezelni). Abban az esetben, ha vagy a kapott felvilágosítással az Ügyfél nem elégedett, vagy az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag a Multipont Program Zrt.-t érinti a döntés, úgy az Ügyfelet írásban tájékoztatni kell a releváns jogorvoslati lehetőségekről, amelyeken keresztül benyújthatja panaszát a Multipont Program Zrt. az érintett Partnerrel egyeztetve kivizsgálja a rögzített esetet és az Ügyfelet a vizsgálat eredményéről írásban értesíti. Az Ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezheti. További információkért a békéltető testületekkel kapcsolatosan lásd a következő weboldalt: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. Az Ügyfél olyan online vitarendezési platformot is használhat, amely interaktív vitarendezési módszert kínál, mint például az OVR platform (Online Vita Rendezés). Ezen platform, valamint részletesebb tájékoztatás az ilyen vitarendezés feltételeiről a következő weboldalon érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

7.4. Ügyfél jogosult panaszát a panasszal érintett Partnernél vagy a Multipont Program Zrt. elérhetőségeinek egyikén megtenni. A panaszt Partner köteles minden esetben a Multipont Program Zrt. ügyfélszolgálata felé haladéktalanul továbbítani.

7.5. Panaszkezelés folyamata:

 • Ügyfél köteles minden, a panasz jogosságát alátámasztó dokumentumot a panasz benyújtásával egyidejűleg a Multipont Program Zrt. vagy a Partner rendelkezésére bocsátani. Ezek hiányában a panasz elutasításra kerül, az ebből eredő károk az Ügyfelet terhelik.
 • Telefonon közölt panasz esetében a panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a MOL a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a bejelentés megtételétől számított 30 (harminc) napon belül az Ügyfél számára a panasz érdemi megválaszolásával egyidejűleg megküldeni.
 • A panasz ügyintézésének határideje a bejelentés megtételétől számított harminc (30) nap.
 • Ügyfél a bejelentésében rendelkezhet arról, hogy a Multipont ügyfélszolgálatától milyen formában vár választ megkeresésére. A válasz kérhető elektronikus levél, rögzített hívás vagy hagyományos postai levél formájában. A panasz kivizsgálásának érdemi befejezéséig az érintett Számla nem szüntethető meg.
 • A panaszkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi tudnivalók elérhetők itt: [Adatvédelmi Tájékoztató].
 • A panasz elutasítása esetén a Multipont Program Zrt. az Ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Multipont Program Zrt. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 • Amennyiben a panasz korábban már elutasításra került, Ügyfél által új eljárás az elutasítást tartalmazó dokumentum kézhezvételének időpontjától számított tizenöt (15) napon belül kezdeményezhető, a panasz indokoltságát alátámasztó további információk feltárásával.

8. Azonosító Eszköz elvesztése, letiltása

8.1. Az Azonosító Eszközt elvesztés, ellopás esetén az Ügyfél köteles letiltani.

8.2. Letiltás és pótlás Multipont Bankkártya esetén:

 • Multipont Bankkártya letiltását és esetleges pótlását a Kártyabirtokos a Bankkártya Kibocsátó Partnernél köteles kezdeményezni a Bankkártya Kibocsátó Partner mindenkori bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzatai szerint.

8.3. Letiltás és pótlás Multipont törzsvásárlói kártya esetén:

Az Ügyfél az eredeti törzsvásárlói kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor, meghibásodásakor, a kártya téves megszemélyesítésekor, a gyűjtőhelyeken új törzsvásárlói kártyát kérhet. Az új kártya igénylése a jelen Program Szabályzat 2. pontjában leírt regisztrációval egyezően zajlik, azzal, hogy az Igénylőlapon az Ügyfél jelzi korábbi Számlájával történő összevonási igényét.

 • A pótkártyának a korábbi Számlához történő összekapcsolása az Igénylőlapon megadott adatok ellenőrzése után történik meg.  
 • Telefonos, e-mailes és postai bejelentéseket és rendelkezéseket a Multipont Program Zrt. kizárólag a Kártyabirtokos egyértelmű beazonosítása esetén (különösen név, születési dátum adatainak egyeztetése alapján) fogad el.
 • Pótkártyával, cserekártyával a Vásárlási Utalvány (pont) Számlán - az eredeti törzsvásárlói kártyával - összegyűjtött Vásárlási Utalványok (pontok) automatikusan beválthatók, illetve tovább gyűjthetők.

8.4. A letiltás és pótlás szabályaitól való eltéréseket Multipont Business Kártya esetén a 14. pont tartalmazza.

9. Adatvédelem

9.1. A Multipont Program adatvédelmi feltételei itt érhetőek el.

10. Akciók, Partnerek

10.1. A Partnerek jogosultak arra, hogy a Multipont Program nagyobb sikere érdekében időszakos akciókat hirdessenek, és ezen akciókra külön szabályokat állapítsanak meg, melyekről a Partnerek előzetesen értesítik az Ügyfeleket.

10.2. Multipont Program Zrt. saját döntése alapján más vállalatokat Partnerként a Multipont Programba bevonhat. A csatlakozó Partner a Multipont Programban való részvétellel a többi Partnerhez hasonló módon Vásárlási Utalvány (pont) juttatóvá és/vagy elfogadóvá válhat. Ennek megfelelően változhatnak a Vásárlási Utalvány (pont) juttatásra vonatkozó szabályok, melyekről az Ügyfelek tájékoztatást kapnak. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok minden Partnerre kötelezőek.
A Multipont Program Zrt. nem vállal felelősséget a weboldaláról ingyenesen letöltött partneri kuponok ellenében harmadik személytől átvett termékek és igénybe vett szolgáltatások tekintetében. 

11. Jelen Program Szabályzat módosítása

11.1. A Multipont Program Zrt. jogosult a jelen Program Szabályzatot, ideértve a Multipont Program rendszer jellemzőit, feltételrendszerét, a Partnerek körét bármikor egyoldalúan megváltoztatni. A módosítás nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a Kártyabirtokosok már megszerzett Vásárlási Utalványait (pontjait) nem érintheti. A módosításról a Multipont Program Zrt. legalább 90 (kilencven) nappal a módosítást megelőzően tájékoztatja az Ügyfeleket, illetve a honlapon erről tájékoztatást tesz közzé.

11.2.  A fenti 11.1 pont szerinti módosításról való tájékoztatás a Multipont Program weboldalán [www.multipont.hu], valamint elektronikus úton (e-mailben) történik.

12.  Felelősség

12.1. Multipont Program Zrt. nem felel a Partnerek Ügyfelekkel szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékszavatossági vagy termékfelelősségi kötelezettségekért. A Partnereknél beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat és igényeket az Ügyfeleknek közvetlenül a Partnerekkel kell rendezniük.

12.2. Sem a Multipont Program Zrt., sem a Partnerek nem felelnek a Multipont kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért.

12.3. A törzsvásárlói pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a Kártyabirtokosokat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a Multipont Program Zrt-t jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a Kártyabirtokosokra.

13. Kártyaszerződés, illetve a Multipont Program megszűnése

13.1. A Multipont Program Zrt. jogosult a Multipont Programot vagy annak bármely elemét megszüntetni. A Multipont Program megszüntetéséről a Multipont Program Zrt. legalább 90 (kilencven) nappal a megszüntetést megelőzően tájékoztatja az Ügyfeleket, illetve a honlapon erről tájékoztatást tesz közzé. A 90 (kilencven) napos megszüntetési időszak letelte után Vásárlási Utalvány (pont) már nem szerezhető és nem váltható be.

13.2. A Multipont Program megszűnését követően a Multipont kártya bankkártyaként a lejárati időn belül továbbra is használható.

13.3. A Multipont Bankkártya szerződés megszűnésére a Bankkártya Kibocsátó partner mindenkori bankkártyákra vonatkozó Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók.

14. Multipont Business Kártyára vonatkozó külön rendelkezések

14.1. A Multipont Business Kártyákkal gyűjtött Vásárlási Utalványok (pontok) fölött elsősorban a Társaság rendelkezik.

14.2. Multipont Business Kártya igénylése esetén Társaság jogosult és köteles nyilatkozni az alábbiakról:

 • a Társaság részére kibocsátott Multipont Business törzsvásárlói kártyák önállóan vagy egy központi számlára gyűjtik a Vásárlási Utalványokat (pontokat),
 • központi számlára történő pontgyűjtés esetén pedig, hogy az adott kártya jogosult-e Vásárlási Utalvány (pont) beváltására a központi számláról.

14.3. Abban az esetben, amennyiben a törzsvásárlói kártyák önállóan jogosultak Vásárlói Utalványok (pontok) gyűjtésére, úgy a Kártyabirtokos regisztrációja után a Vásárlási Utalványok (pontok) beváltására is jogosultak mindaddig, amíg a kártyához tartozó Számla aktív. Ez a regisztráció formailag megegyezik a magánszemély ügyfelek regisztrációjával. A Kártyabirtokos(ok) regisztrációja hiányában a Vásárlási Utalványok (pontok) beváltása nem lehetséges. 

14.4. A Multipont Business Kártyát, a kapcsolattartó valamint a pontbeváltásra jogosult Multipont Business Kártya esetén a regisztrált Kártyabirtokos egyaránt letiltathatja, és helyette újat igényelhet. Ez alól kivételt képez, ha a Társaság a Multipont Business Kártyához tartozó Számlát letiltatta. A Multipont Business Kártyához tartozó Számlát csak a kártyatulajdonos Társaság tilthatja le és ezzel egyidőben rendelkezhet a kártyához tartozó Számlán összegyűjtött pontok átvezetéséről egy másik, általa megnevezett Számlára (ideértve a Támogatható Szervezet Számláját is).

14.5. Multipont Business Kártyákkal történő ügyintézés esetén a Társaság képviseletében az alábbi ügyekben csak a Társaság regisztrációja során megadott kapcsolattartója járhat el:

 • új kártya igénylése,
 • kártyákhoz tartozó Számla tiltása, és a Számla egyenlegének átvezetése másik számlára (ideértve a Támogatható Szervezet Számláját is).

Egyéb esetekben az önálló pontgyűjtésre, beváltásra jogosult Kártyabirtokosok megfelelő beazonosítás után a kártyával kapcsolatos egyes ügyekben eljárhatnak (pl. egyenleg-lekérdezés, kártyatiltás, pótkártya rendelés).

14.6. Multipont Business Kártyával a Vásárlási Utalvány (pont) elfogadásakor ún. kevert fizetés a MOL Nyrt. töltőállomás hálózatában MOL üzemanyagkártyával nem lehetséges.

14.7. Az üzemanyagkártya szerződés megszűnése esetén (amennyiben a kártyákhoz tartozó Számlák nem kerülnek tiltásra) Multipont Business Kártyával való további pontgyűjtésre nincs lehetőség. A Multipont Business Kártyán lévő összegyűjtött Vásárlási Utalványok (pontok) a Vásárlási Utalványok (pontok) érvényességével megegyező időszak végéig beválthatók.


Mellékletek

1. számú melléklet: Multipont Partnerek és alvállalkozók

 • Multipont Program partnerek
  Pontkibocsátó és pontbeváltó Partnerek:
 • (További együttműködő) Partnerek: